Kontakt


Ochrona danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Pawła II w Toruniu proszę o kontakt z:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Sylwia Słomińska-Buńka
Adres korespondencyjny: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
Numer telefonu: 56 611 89 92
Adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl