Dzieła

Dzieła Karola Wojtyły

 • Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1979;
 • Ballady beskidzkie (prawdopodobnie pierwszy zbiór poetycki)
 • Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym –Lublin 1992;
 • Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986;
 • Osoba i czyn, Kraków 1969
 • Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,Lublin 1994;
 • Poezje, dramaty, szkice, [w:] Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Poezje dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004
 • Poezje i dramaty, red. J.Okoń, Kraków 1979;
 • Renesansowy psałterz. Księga słowiańska, Kraków 1999;
 • Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999;
 • U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972;
 • Wykłady lubelskie, Lublin 1986;
 • Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991;
 • Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, Kraków 1990;
 • Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Kraków 1995

Dzieła Papieża Jana Pawła II

 • Adhortacje apostolskie Ojca świętego Jana Pawła II , Kraków 1996;
 • Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996;
 • Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio, Kraków 1999;
 • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003;
 • Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii. 16-26 ii 1981. Przemówienia i homilie, Warszawa 1986
 • Jan Paweł II w Afryce. 2 v – 12 v 1980. 12 II – 19 II 1982. Przemówienia i homilie, Warszawa 1980;
 • Jan Paweł II Ameryce Łacińskiej. Przemówienia i homilie, Warszawa 1980;
 • Jan Paweł II w Brazylii. 30 VI – 11 VII 1980. Przemówienia, homilie, modlitwy, Warszawa 1985;
 • Jan Paweł II w Irlandii i Satanach Zjednoczonych. Przemówienia i homilie, Warszawa 1981;
 • Jana Paweł II w kraju reformacji. Homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do RFN w dniach 15-19 XI 1980, Warszawa 1984;
 • Jan Paweł II we Francji i w siedzibie UNESCO. 30 V – 2 VI 1980. Homilie, przemówienia, orędzia, Warszawa 1984;
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków 1999;
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków 1999;
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków 1999;
 • Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979 – 1997), Kraków 1998;
 • Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997;
 • „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, t. I-IV, Lublin 1981 – 1998;
 • Nauczanie papieskie, I, 1978, Poznań – Warszawa 1987; II, 1, 1979 (styczeń – czerwiec), Poznań 1990; II, 2, 1979 (lipiec – grudzień), Poznań 1992, III, 1, 1980 (styczeń – czerwiec), Poznań – Warszawa 1995, III, 2, 1980 (lipiec – grudzień), Poznań – Warszawa 1986; IV, 1, 1981 (styczeń – czerwiec), Poznań 1989; IV, 2, 1981 (lipiec – grudzień), Poznań 1989; V, 1, 1982 (styczeń – maj), Poznań 1996; V, 2, 1982 (czerwiec – grudzień), Poznań 1996; VI, 1, 1983 (styczeń – czerwiec), Poznań 1998; VI, 2, 1983 (lipiec – grudzień), Poznań 1999;
 • Nauczanie społeczne 1978 – 1979, Warszawa 1982;
 • Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005;
 • Pielgrzymki do ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005;
 • Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1994;
 • Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, , Kraków 1997;
 • Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003;
 • Wstańcie, chodźmy! , Kraków 2004.