Pierwszy....Indeks w kieszeni

28 lutego podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Jakub Dzięgiel IId i Piotr Słupczewski IIIb odebrali dyplomy za uzyskanie tytułu laureata
w XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. prof. Kazimierza Sokołowskiego.
Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, zarządzanie, management – studia anglojęzyczne, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).
Serdeczne gratulacje.
Katarzyna Rybicka