Sekcja hiszpańska

Zapraszamy chętnych na zajęcia z języka hiszpańskiego dla początkujących (kółko).

Lekcje będą odbywać się w poniedziałki o godzinie 15.30.

Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt: B.Haniec