Koło chemiczne

W naszej szkole od kilku lat działa koło chemiczne prowadzone przez p. prof. Stefanię Jamińską. W czasie zajęć wykonywane są ciekawe doświadczenia chemiczne, których nie poznajemy w czasie lekcji chemii, jak również doświadczenia wykraczające tematyką poza wiadomości "szkolne".
Ile można zrobić w laboratorium szkolnym zobaczysz gdy przyjdziesz na zajęcia!
Obejrzyj mały fotoreportaż