Pomoc materialna


Stypendium dla studentów-uwaga maturzyści!

Czy wiedziałeś, że w Toruniu jest Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych ?
Co musisz za rok zrobić: przeczytaj

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły: u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf