V Liceum Ogólnokształcące - Atuty

Jeśli jesteś uczniem ambitnym, aktywnym i twórczym, to V LO jest właśnie dla Ciebie. Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości.

Oto nasze atuty:

 • tradycja szkoły ukształtowana przez ponad 50 lat jej funkcjonowania
 • niepowtarzalny klimat „Piątki” tworzony przez całą społeczność szkolną
 • bezpieczeństwo w szkole
 • kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie
 • współpraca z uczelniami wyższymi Torunia, regionu i kraju
 • udział w projektach ogólnopolskich z wielu dziedzin
 • ciekawe wymiany międzynarodowe
 • przyjazna atmosfera i szeroka oferta dydaktyczna
 • wysoki poziom kształcenia oraz indywidualne podejście do ucznia
 • wysokie wyniki matur otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach w Polsce
 • ugruntowana pozycja wśród najlepszych szkół w Toruniu
 • wysokie notowania w ogólnopolskim rankingu szkół
 • liczne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
 • osiągnięcia sportowe uczniów
 • nowoczesny budynek szkolny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • pięknie utrzymane tereny wokół szkoły z „zieloną salą lekcyjną”
 • nowoczesne, funkcjonujące w sieci pracownie informatyczne ze sprzętem wysokiej klasy
 • czytelnia z pracownią multimedialną i biblioteka z katalogiem on-line
 • sale lekcyjne wyposażone w komputery, sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne
 • opieka pedagoga i psychologa (w zakresie diagnozy i terapii)
 • wpisane w tradycję szkolną uroczystości: np. pasowanie na uczniów, wigilie, wieczory kolęd, uroczyste pożegnania i bale absolwentów itd
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat i działalność charytatywna
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
 • młodzieżowy teatr szkolny
 • debaty oksfordzkie
 • dodatkowe zajęcia sportowe
 • nowocześnie wyposażona siłownia
 • strzelnica sportowa
 • Harcerski Klub Ratowniczy
 • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie