Nauczyciele V LO


Język polski
mgr Anna Józefiak
mgr Anna Molenda
mgr Lilia Szczepaniak
mgr Marcelina Florczak
Język angielski
mgr Aleksandra Alfut
mgr Anna Kufel
mgr Anna Olechnicka
mgr Marcin Olszewski
mgr Iwona Suberlak
mgr Beata Tomaszewska
mgr Andrzej Woyda
mgr Hanna Wąż
Język niemiecki
mgr Joanna Dominiczak
mgr Magdalena Cettler-Frommholz
mgr Małgorzata Bieńkowska
Język francuski
mgr Sabina Kwiatkowska
Język łaciński
mgr Elżbieta Skórcz
Historia
mgr Maria Jadczak
mgr Jacek Tymiński
mgr Przemysław Lelewski
mgr Mirella Makulska
Matematyka
mgr Izabela Szabelska
mgr Baeta Opalach
mgr Tomasz Zakrzewski
mgr Beata Karwowska
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Rybicka
Wiedza o społeczeństwie
mgr Jacek Tymiński
mgr Przemysław Lelewski
mgr Mirella Makulska
Geografia
mgr Marek Frommholz
Biologia
mgr Joanna Gancarz
mgr Joanna Piotrowska
Fizyka z astronomią
mgr Elżbieta Fisz
mgr Tomasz Zakrzewski
Chemia
mgr Beata Schulz
mgr Ewa Wawrzyniak
Informatyka
mgr Elżbieta Fisz
mgr Andrzej Polewczyński
mgr Katarzyna Rybicka
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Edward Ziółkowski
Wychowanie fizyczne
mgr Dariusz Lerch
mgr Magdalena Schmidt
mgr Aleksandra Niezgoda
mgr Marek Frommholz
Wiedza o kulturze
mgr Sabina Kwiatkowska
Religia
ks. Grzegorz Gut
mgr Danuta Włoczewska
Biblioteka
mgr Katarzyna Hałat
mgr Alina Ziemiak
Pedagog
mgr Hanna Kapelińska
Psycholog
mgr Elżbieta Piór