Migawki z lekcji podstaw przedsiębiorczości

2013/2014


Rzeszotarski Michał z If "walczy" z multimedialnym zadaniem.... klasa dzielnie pomaga!Czasami trzeba się naprawdę zaangażować w tok lekcji-klasa Ie w akcji


Jak pokierować swoją karierą?

Absolwenci wracają i mają się czym poszczycić.
Tym razem o swojej drodze do pracy w finansach opowiadał młodszym kolegom z klas III-ch Krzystof Kopeć. Kiedyś nasz olimpijczyk w zawodach ekonomicznych dzisiaj doradzca inwestycyjny.


Mini-warszaty z wystąpień publicznych
Klasy IIIb i IIIc brały udział w miniwarsztatch przygotowujących do wystąpień publicznych. Zajęcia prowadziły studentki WSB w Toruniu.
Gratulacje dla naszych gości to były naprawdę bardzo fajne zajęcia!Prezentacja projektu to poważne zadanie!-klasa Ib 2012/2013/

Dlaczego SGH


Jak co roku nasi absolwenci studiujący w SGH w Warszawie przyjeżdżają do naszego Liceum tym razem w roli ambasadorów swojej uczelni. W tym roku we wrześniu uczniowie klas trzecich oraz klasy Ib i Id spotkali się z Tomaszem Olewnikiem studentem trzeciego roku. Nie ma jak informacje z pierwszej ręki!

Studia w Wielkiej Brytanii


Jesteśmy obywatelami UE. Możemy studiować również w krajach Wspólnoty. Coraz więcej uczniów naszej szkoły wybiera taką właśnie drogę swojej dalszej edukacji. 19 grudnia odwiedził nas Konrad Milewski /absolwent VLO-2013/, który studiuje w Glasgow-w spotkaniu wzięło udział ponad 70 uczniów. Konrad przygotował się to zajęć wzorowo! Przedstawił aktualne zmiany dotyczące możliwości i warunków studiów w GB dla obywateli Wspólnoty Europejskiej. Odpowiedział na wiele pytań i co ważne pokazał tak plusy jak i minusy takiego rozwiązania. Dzięki Konrad! Zapraszamy za rok !