Królestwo Historii

2017/2018

Dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, po raz ósmy została zorganizowana na Barbarce gra terenowa związaną z tematyką antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.
Drużyna V LO w składzie: Jeremi Cierzniakowski, Hubert Łapacz, Adrian Wieczorkowski, Wiktor Świtajski i Jakub Kowalczyk zajęła w tych zawodach II miejsce. W grze terenowej uczestniczyła jeszcze druga grupa reprezentująca naszą szkołę w składzie : Hania Kwiatkowska, Agata Rudnicka, Zuzanna Łapacz i Oliwia Głaszcz.
Opiekunem grupy był p.Jacek Tymiński.

2015/2016

>>Historyczne gry planszowe-wyniki konkursu<<
>>Regulamin konkursu na grę planszową dla klas pierwszych VLO w Toruniu<<

Nasza Konstytucja


Dnia 2 czerwca 2016 r. na lekcji historii gościł Poseł RP p.Arkadiusz Myrcha /absolwent naszej szkoły/. Lekcję zorganizowano w porozumieniu ze Stowarzyszeniem im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod patronatem Prof. Ewy Łętowskiej (I Rzecznik Praw Obywatelskich w historii Polski pod hasłem NASZA KONSTYTUCJA). W całym kraju 250 prawników i 172 szkoły zgłosiły się do przeprowadzenia zajęć komentujących zasady funkcjonowania Konstytucji RP oraz znaczenia Trybunału Konstytucyjnego dla funkcjonowania państwa.


Maria Jadczak

Historycy z Ia w ogólnopolskim projekcie

Uczniowie klasy IA: Bartosz Zunek i Marek Mikołajczyk oraz nauczyciel historii Maria Jadczak dostali się do programu na temat historii XX wieku realizowanego przez Fundację Bronisława Geremka. Aplikacje do udziału w tym programie zgłosiło 300 uczniów i 150 nauczycieli z całej Polski. Tym większy jest sukces naszych pierwszoklasistów, którzy znaleźli się wśród 30 uczniów uczestniczących w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. W dniach 12 i 13 marca 2016 w siedzibie Fundacji i Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbywała się pierwsza sesja uczniowska i nauczycielska.
To jest plon naszej, pierwszej relacji a jeszcze odwiedzimy Warszawę w kwietniu , maju i czerwcu.

Maria Jadczak

Oni tworzyli naszą historię

Kapituła VIII edycji wojewódzkiego konkursu im. gen. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”, której przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu, przyznała nagrody i wyróżnienia. Uroczysta gala, na której uhonorowano zwycięzców konkursu odbyła się 18 marca. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszego liceum. Jakub Walter z klasy II F za pracę „Album rodziny Walter” zajął III miejsce, a Agata Płachetko z klasy IC otrzymała wyróżnienie za pracę poświęconą jej pradziadkowi ”Od wolności można się odzwyczaić”.
Opiekunem uczniów był p.Jacek Tymiński.

Regulamin Konkursu Dzieje Torunia
Debata Oksfordzka-film

Debata Oksfordzka "Wzmocnienie Rosji osłabia pozycje Polski na arenie międzynarodowej"

>>Przeczytajcie wystąpienie naszych uczniów.<<

Debata Oksfordzka "Bitcoin stanie się walutą światową.”

Dabata odbywała się w VII LO 21 grudnia na temat „Bitcoin stanie się walutą światową.” Rozegrana została między uczniami klasy Ia a uczniami klasy III – IV LO w ramach Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich, którego jesteśmy współorganizatorem.

W dniach 28-29 października 2015 roku klasa I a wraz p.prof. Marią Jadczak wzięła udział w kilku wykładach odbywających się w Collegium Humanisticum. Doktor Ilona Zaleska mówiła o Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, a także o przebiegu proces kształtowania się idei narodowej we Francji. Tematem konferencji z cyklu „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” była historia mniejszości wyznaniowych i etnicznych w regionie kujawsko-pomorskim.Wykład y prowadzili m.in. dr Michał Targowski, dr Aneta Niewęgłowska, dr hab. Sylwia Grochowina i mgr Maciej Jan Mazurkiewicz Prelegenci przedstawili losy Żydów oraz przybyszów z Ukrainy i Białorusi na terenie państwa polskiego na przestrzeni wieków. Wykłady kończyły się otwartą dyskusją, w której młodzież i inni uczestnicy zadawali prowadzącym pytania. W każdą ostatnią środę miesiąca w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK o 16:30 odbywają się wykłady Wszechnicy Akademickiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych :)

Zuzanna Koprowska -Ia i Dominika Malinowska -Ia


Archiwum