I Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Plakat Naukowy "Myśl Ekonomiczna Współczesnych Noblistów".

Paulina Stark Id jest laureatką /III miejsce/I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Plakat Naukowy Myśl Ekonomiczna Współczesnych Noblistów. W pierwszym etapie uczniowie przygotowywali plakat, w finale ich zadaniem było wygłoszenie 15 minutowego referatu na temat teorii wybranego Noblisty i odpowiedź na pytania Komisji. Paulina wybrała prof. Angusa Deaton Noblistę 2015 roku. Wybór ten był dużym wyzwaniem również i z tego powodu, że na ten temat w języku polskim istnieją tylko krótkie notatki prasowe. Jedyną droga poznania teorii A. Deaton była lektura anglojęzycznych artykułów. Nagrodą za stres i wysiłek jest nowe bardzo ważne doświadczenie, a także tablet Samsung Galaxy Tab A:)
Gratulujemy!