Regulamin konkursu na grę planszową dla klas pierwszych VLO w Toruniu

1.Konkurs dotyczy II wojny światowej, można w nim wykorzystać dowolny aspekt tego konfliktu obojętnie czy dotyczyć on będzie epizodu, kampanii, postaci z historii powszechnej, czy z historii Polski .
2.Klasy muszą podzielić się na grupy, z których każda będzie liczyć nie więcej niż 6 osób.
3.Każda grupa musi przygotować planszę , zasady gry, pionki itd.
4.Praca grup zostanie oceniona tak jak Konkurs (waga 5) , a ocena zostanie wpisana do dziennika.
5.Komisja historyków z VLO wpartych przez pracowników IPN z Bydgoszczy, kierując się kryteriami merytorycznymi , estetycznymi, oraz oceną inwencji twórczej, wybierze grupę, której gra uzyska pierwsze miejsce i uzyska nagrodę specjalną.
6.Termin ostatecznego oddania prac upływa 10 marca 2016 r.
7.Wszystkie prace zostaną przedstawione podczas dnia otwartego VLO w Toruniu.