Patronat

Collegium Medicum UMK objęło patronatem:

Klasy Biologiczno-Medyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Wydział Chemii objął patronatem:

Klasy Biologiczno-Medyczne


Szkoła Główna Handlowa objęła patronatem:

Klasy Społeczno-Ekonomiczne
Klasa ekonomiczna-2015/2017 i Klasa ekonomiczna-2016/2018 i Klasa ekonomiczna-2017/2019


Patronat nad Klasami Humanistyczno-Medialnymi-sprawują:


Fundacja Tumult jest partnerem Klas Prawniczych