Klasy Biol-Med

Profil biologiczno-medyczny jest pod patronatem Collegium Medicum
i Wydziału Chemii UMK: